Ing. Rastislav Bobček, PhD., Product feed, a.s. Dunajská Streda

NPK hnojivo, hnojenie, úrodnosť pôdy a problémy s tým suvisiace?

Rozhovor s Ing. Rastislav Bobček, PhD.

Odkazy a zdroje:
Tvorba humusu porovnanie: https://www.youtube.com/watch?v=9F0GC…
Prezentácia Bacteriolit a Bacteriosol: https://www.urodnapoda.sk/wp-content/…
Urodnost pody: https://urodnapoda.sk
Misia p. Bobčeka: https://productfeed.sk
Sobac: https://sobac.fr/en

Bactériosol – NOVINKA pre vašu pôdu

Myslíte si, že do pôdy používate priveľa chémie?

Chceli by ste zredukovať náklady do umelých hnojív a pesticídov?

Máte záujem úplne nahradiť NPK?

Chceli by ste pestovať rastliny pre ľudí a zvieratá úplne bez chémie a popritom chrániť životné prostredie a vodu?

Marcel Mézy technológia kompostovania Vám umožní stať sa autonómnym

Účinky Bactériosol v pôde:
✓ optimalizovať výnosy
✓ používať P a K a postupne znižovať N až na menej ako 25%
✓ Zlepšiť kvalitu pôdy a na nej pestovaných plodín
✓ Lepšie odolať suchu a podporiť tvorbu koreňového systému
✓ Obmedziť straty živín (aj dusičnanov) vyplavovaním
✓ Obmedziť znečisťovanie prostredia, je to riešenie, ktoré spĺňa všetky agro-enviromentálne normy
✓ zlepšiť pôdnu štruktúru,
✓ obohacujú pôdu o uhlíka humus,
✓ znižujú pôdnu eróziu,
✓ udržujú vo vode rozpustné anorganické hnojivá v koreňovej zóne a znižujú ich vyluhovanie do spodných vôd,
✓ zvyšujú pufračnú kapacitu pôdy.

„Postarajme sa o našu pôdu a pôda sa postará o nás!“

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU A MECHANIZMUS ÚČINKU
Baktériosol obsahuje mikroorganizmy vyselektované na kompostoch technológiou Marcela Mézyho. Vďaka nim sú živiny v pôde, ktoré nie sú práve využívané rastlinami uložene v humuse a môžu byť rastlinou neskôr využité podľa potreby. Nedochádza k ich strate vyplavovaním a únikom do atmosféry.

Deklarované zloženie:
Živé mikroorganizmy vyselektované na kompostoch vybraných rastlín, organická a minerálna hmota.

Návod na použitie:
Vždy rozhadzovať na ohriatu zem, pri teplote prostredia vyššej ako 8°C
Pri dostatočnej vlhkosti (ranná rosa stačí)
Doporučuje sa aplikovať začiatkom jesene a na jar, neaplikovať na pôdu v období sucha a mrazu
NEZAORÁVAŤ
Dávka 100 – 200 kg/ha/ročne
Nepoužívať simultánne s inými chemickými produktmi s baktericídnym, fungicídnym alebo herbicídnym účinkom, s vápnom, superfosfátom, dezinfekciou a inými pesticídmi
Dodržte aspoň dvojtýždňový odstup medzi aplikáciou Bactériosolu a iných ošetrení
si stiahnete po kliknutí tu.

Nakoľko huminové kyseliny, ktoré tento stimulátor pôdy obsahuje, sprístupňujú pre rastliny minerálne látky z pôdy, ktoré sú inak bez nich rastlinami ťažšie využiteľné,umelé hnojivá sa nemusia používať, alebo sa používajú v nižšom (polovičnom) množstve.

Účinná látka: huminové kyseliny (bioaktívna zložka humusu)
Majú vysokú schopnosť adsorbovať uhlík a dusík z atmosféry a tvoriť humus v pôde.
Charakteristika: Bacteriosol sú granule hnedého vzhľadu získané z kompostovania. Aplikujú sa na pôdu v určenom množstve 100 až 200 kg /ha, kde účinné látky a ich komplexy mnohostranne priaznivo vplývajú na úrodnosť pôdy.
Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0905 585 893, 0911 796 088

ROZŠIROVANIE SA NA ZÁKLADE TROCH KĽÚČOVÝCH PILIEROV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

EKONOMIKA: SOBAC sa usiluje o rozvoj hospodárskeho prístupu, ktorý slúži ľuďom, najmä v poľnohospodárskom a vidieckom sektore. Pomáha poľnohospodárom maximalizovať kvalitu svojich výrobkov, získavať sebestačnosť a zvyšovať čistý zisk na hektár za často zložitých hospodárskych okolností.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Hospodársky rozvoj nemá zmysel a nemá budúcnosť, pokiaľ nerešpektuje našu planétu. SOBAC dokazuje, že zameranie na výrobu je zlučiteľné s ohľadom na životné prostredie: ochrana vodných zdrojov, biodiverzita druhov, zlepšenie prírodného prostredia a „pôdne dedičstvo“.

SOCIÁLNE: SOBAC prispieva k zlepšovaniu kvality potravín tým, že ponúka pestovateľské metódy, ktoré sú prirodzenejšie a majú priaznivý vplyv na spoločnosť.

Tým, že umožňuje poľnohospodárom zvýšiť svoje príjmy, SOBAC pomáha udržiavať poľnohospodárske podniky v priebehu času, pomáha hospodárskym podnikom zotaviť sa a pomáha prilákať mladých poľnohospodárov nevyhnutných na udržanie vidieckej ekonomiky.

KAŽDÝ DEŇ NÁM PÔDA DÁVA PRÁVO

SOBAC pracuje pre zdravie našej pôdy. Živá pôda je zdravá pôda. Jeho humusový obsah je jeho primárnym znakom. Kým desaťročia chemikálií, erózie a nepriaznivého počasia degradovali pôdu po celom svete, SOBAC ukazuje, že vďaka technológiám Marcel Mézy Technologies je možné vrátiť ich úrodnosť zvýšením obsahu humus. Tieto technológie, ktoré sú účinné vo všetkých odvetviach poľnohospodárstva, sa teraz stali dostupnými aj pre bežných pestovateľov a miestne orgány.

V chove hospodárskych zvierat sa riešenia SOBAC zameriavajú na vzťah medzi pôdou, rastlinami a zvieratami, na výrobu vysoko kvalitného krmiva, ktoré je prospešné pre zdravie zvierat aj pre kvalitu výrobkov.

Scroll to Top