O nás ProductFeed, a.s.

„Spoločnosť Product Feed a.s. dodáva chovateľom a pestovateľom prírodné produkty a postupy do jednotlivých častí potravinového reťazca za účelom zachovania udržateľného kolobehu živín na farme a v prostredí, bez chemických vstupov pre zdravší konečný produkt na tanieri."
Ing. Rastislav Bobček PhD

Misia

Životu prospešné produkty dodané ku zákazníkovi čo najrýchlejšie a predané za rozumné ceny.

Poslanie

Podporujeme udržateľný život zvierat v súlade s princípmi zachovania známych prírodných životných foriem.

Kto sme

Spoločnosť Product Feed, a.s. prináša produkty a aplikuje postupy pre trvalo udržateľnú kvalitu produkcie chovateľov. Účel v súlade s prírodou: „Existencia vyšších živých organizmov závisí od podpory prežitia nižších živých organizmov“.

Pomáhame Vašej produkcii už viac ako 15 rokov

Účel v súlade s prírodou: „Existencia vyšších živých organizmov závisí od podpory prežitia nižších živých organizmov“.

Scroll to Top